ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ   ΕΓΓΑΜΟΣ

2023-03-23

Υποκρισία έγγαμος

Είμαστε όλοι τέκνα του Αυνάν

Τη μέρα τάχα σύζυγοι πιστοί

Σεπτοί οικογενειάρχες

Τις νύχτα όμως με σβηστό το φως

Και κάτω απ' την κουβέρτα

Το πέος μας χαϊδεύουμε κρυφά

Αθόρυβα, να μη μας πάρει είδηση η συμβία

Και καμαρώνουμε τη στύση τη νυχτερινή

Ανακαλώντας παρελθόντες έρωτες

Ονειρευόμενοι απαγορευμένες περιπτύξεις

Σώματα αλλότρια

Και το πρωί, βεβαίως, πριν φύγουμε

Για άλλη μία μέρα στη δουλειά

Δεν παραλείπουμε ένα φιλί στα πεταχτά

Στα τέκνα ή στη συμβία

Οποία υποκρισία...